04 EKİM 2019

SEMİNER SUNUMLARI


SEMİNER VİDEOSU

Hedef Kitle

Şirket Ortakları, CEO ve CFO’lar, YMM’ler, SMMM’ler, Finans Danışmanları, Stajyer Meslek Mensupları, Muhasebe Bürosu Çalışanları, Şirketlerin Muhasebe Departmanı Sorumluları ve Çalışanları

Eğitimin Kapsamı

– Varlık Barışı Nedir? Ülkeler Varlık Barışı Düzenlemesine Neden İhtiyaç Duyar?

– Uluslararası Otomatik Bilgi Değişimi 2018 Ekim ayında Yürürlüğe Girdi. Varlık Barışı, Yurt Dışında Varlıkları Olanlar İçin Son Bir Şans Mı?

– Varlık Barışı Sadece Yurt Dışı Varlıklar İçin Mi Geçerli? Yurt İçi Varlıklar İçin de Bu Uygulamadan Yararlanılabilir Mi?

– Varlık Barışı’ndan Yararlanmada Son Tarih Ne Zaman?

– Varlık Barışı, Yararlananlara Hangi Konularda Koruma Kalkanı Sağlıyor? Bu Konuda Bir Eksiklik Var Mı?

– Hangi Varlıklar İçin Varlık Barışı’ndan Yararlanılabilir?

– Yurt Dışı Varlıklar Nasıl Bildirilecek? Türkiye’ye Ne Zaman Getirilecek?

– Varlık Barışı’ndan Yararlananlar Devlet’e Bir Vergi Ödeyecek Mi?

– Varlık Barışı, Kayıt Dışı Varlıkların Kayda Alınması İçin Bir Fırsat Mı?

– Varlık Barışı’ndan Yararlanılarak Şirket Kayıtlarına Alınan Varlıklar, Dönem Kazancının Tespitinde Dikkate Alınacak Mı?

– Bu Varlıkların Ortaklara Dağıtılması Durumunda, Kâr Dağıtımına Bağlı Stopaj Yapılacak Mı? Gerçek Ve Tüzel Kişi Ortaklar Tarafından Elde Edilen Bu Tutarlar Vergilendirilecek Mi?

– Varlık Barışı, Ortaklar Cari Hesabı İçin bir Çözüm Olabilir Mi?

– Şirket Ortakları, Varlık Barışı’ndan Yararlanarak Hangi Avantajları Sağlayabilir?

– Varlık Barışı ile Şirket Bilançoları Düzeltilebilir Mi?

– Varlık Barışı, Taşınmazlarda Değer Artış Kazancı Vergisi için Geçerli Olan 5 Yıllık Elde Bulundurma Süresini Ortadan Kaldırıyor Mu?

Eğitimden Beklenen

Katılımcılara Varlık Barışı Uygulamasının Artıları, Eksileri, Avantaj ve Dezavantajları Detaylı Olarak Anlatılacak, Matrah ve Vergi Artırımından Daha Önemli ve Daha Az Maliyetli Olan Bu Uygulamanın Şirketler ve Ortaklar Yönünden Önemi ve İnce Noktaları Belirtilecek, Katılımcıların Bu Uygulamadan Yararlanıp Yararlanmama Konusunda Karar Vermeleri Kolaylaştırılacak.

15:00 – 18:30

İZSMMMO Konferans Salonu

Abdullah TOLU, YMM


Hakkında; 1968 Çiçekdağı/Kırşehir doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Ankara’da ikamet etmektedir. 1992 Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Lisans, 1995 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Yüksek Lisans Mezunudur. İngilizce bilmektedir.
1987 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Memur olarak başladığı kariyerinde, 1996 – 2001 yılları arasında Ankara’da Vergi Denetmeni, 2001 – 2010 yılları arasında Rekabet Kurumunda Müdür, 2010 – 2013 yılları arasında Rekabet Kurumunda Daire Başkanı ve 2013 – 2015 yılları arasında Rekabet Kurumunda Danışman olarak çalışmıştır. 2015 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Çalışmaları; Kariyerinde, Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi konusunda Ticaret Odalarında çok sayıda seminer ve eğitim programlarında, YMM ve SMMM Odalarının çok sayıda seminer ve eğitim programlarında, KOSGEB’in il düzeyinde gerçekleştirdiği vergi eğitim çalışmalarında yer almıştır. KDV’de İhracat istisnası Uygulaması (2 Baskı), Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1996 – 1997 ve KDV’de İndirim Uygulaması (Föy Volant), Maliye Postası Yayınları, 1993 kitapları, Mesleki Dergilerde Yayınlanmış 1.500’ün Üzerinde Makale çalışmaları ve muhtelif gazetelerde yayınlanmış yazı ve haberleri bulunmaktadır.