08 Şubat 2020

Cumartesi 14:30-19:30

Seminer Videosu

Sonrasını Düşünebilmenin
Mali Müşavir Açısından Önemi

Stajyerlerimize özel düzenlenen ve mesleki farkındanlık yaratması açısından önemli gördüğümüz seminerimizde en büyük paydaşlarımızdan iş insanları ile meslek mensupları, şahsi tecrübeleri ile mesleğin taraflar için önemini aktaracaklardır.


Ali Rıza ÇELİK – Sanayici

Harun TUNABOYLU – SMMM

 1. Oturum:  Ali Rıza ÇELİK
  1. Sanayici İş Adamı Ali Rıza Çelik bizlere bir iş insanını Meslek Mensubundan beklentilerini, yöneticilerin yükümlülükleri, işletmelerin kurulduğu günden bugüne kadar mesleki anlamda aldığı desteği, meslek mensubuyla kurduğu iletişimi, işletmenin büyüme dönemlerinde, finansal belirsizliklerin yaşandığı kriz dönemlerinde, kritik karar dönemlerinde Meslek Mensubunun sürece katkısını, mevzuat ile iş insanlarının arasında tercümanlık misyonunu ve beklentilerini sohbet tadıyla bizlere aktaracak.
 • Oturum : Harun TUNABOYLU
  • Meslek Mensubu Harun Tunaboylu bu oturumda bizlere iş insanlarının meslek mensuplarından beklentilerini kendi tecrübeleriyle aktardıktan sonra aşağıdaki bazı başlıklar ile iş insanlarına fayda sağlayan, onlara zorunlu idare uygulamalarının dışında gerek finansal büyüme, gerek organizasyon yapısının nasıl kurgulanması gerektiği ve yönetim mekanizmalarında önemli destek sağlayacak olan konularda  hem teknik bilgilendirme hem de meslek mensubunun kıymetini arttıran değerlendirmelerini bizlerle paylaşacak.
 • KONU BAŞLIKLARI :
  • Anonim Şirket mi? Limited Şirket mi?
  • Yeni TTK’da İmtiyazlı Pay Nedir? Özellikle Limited Şirketlerde Ne Tür Avantajları
   Vardır? (Karar’da değil Kar’da Ortaklık Nasıl Olunur)
  •  Yeni Kurulacak Şirket İçin Nakit Sermaye Teşviğinin Faydaları?
  • Şirketin Ortağı Olunurken Gerçek Kişi mi? Tüzel Kişi mi? Hangisi Avantajlı?
  • Ceo’ların Muhasebe Kandırmacaları?
  • Ebitdan Senin Kaç Para?
  • Ekonomik Kriz Zamanlarında İşletme Sermayesi ve Firma Açısından Önemi?
  • Yeni TTK’da Ultra Vires’in Önemi?
  • Üç Aydan Üç Aya Kar Payı Avansının Şartları ve Muhasebe Kayıtları?
  • Hisse Devir Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Konular ve Belgeler?
  • Ev Kirasız, Borç Faizsiz Olmaz Kuralı?
  • Teknik Iflas’tan Kurtuluş Nasıl Olur?
  • Şirketin Sahibi Tüzel Kişi Olursa Veraset ve İntikal Vergisinde Avantaj Olur mu?
  • Kredi Verenler İçin Olmazsa Olmaz 4 Rasyo Oranı?


.