14-15 Aralık 2019

Toplam 16 Saat


 • Gün (14 Aralık Cumartesi)
 • Sabah oturumu: 4 saat (10.30-13.00)
 • ÖTV’nin Genel Tanıtımı
 • ÖTV ile KDV Arasındaki Benzerlikler, Farklar
 • ÖTV Kapsamına Giren Mallar
 • - (I) Sayılı Liste
 • (A) Cetveli Akaryakıt, LPG, Doğalgaz, Biyodizel
 • (B) Cetveli Madeni yağ, Tiner, Solvent
 • - (II) Sayılı Liste
 • Kayıt ve tescile tabi olan araçlar
 • Kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar
 • - (III) Sayılı Liste
 • (A) Cetveli Alkollü ve alkolsüz içecekler
 • (B) Cetveli Sigara, diğer tütün mamulleri, makaron
 • - (IV) Sayılı Liste
 • Beyaz eşyalar
 • Cep telefonları
 • Elektronik alet ve cihazlar
 • Kozmetikler, kürkler
 • Oyun aletleri, cihazları, malzemeleri
 • CD, VCD, DVD, bantlar
 • Silahlar
 • Gün (14 Aralık Cumartesi)
 • Öğlenden sonra oturumu: 4 saat (14.00-19.30)
 • (I) Sayılı Listedeki Malların Vergilendirilmesi
 • - Verginin mükellefi, vergiyi doğuran olay
 • - Beyan dönemi, ödeme
 • - İstisnalar, indirimli ÖTV uygulamaları
 •        İhracat, ihraç kaydıyla teslim, ihracatta ÖTV iadesi
 •        Askeri, diplomatik, uluslararası kuruluşlar
 •        Petrol arama faaliyetleri
 •        Gümrük rejimlerine göre ÖTV uygulaması
 •        Deniz yakıtları, hava yakıtları, yurt dışına çıkan kamyon ve TIR’lar
 •        Elektrik üretiminde kullanılan yakıtlar
 •        Sanayide kullanımda ÖTV iadesi
 • Biyodizel, biyoetanol
 • - İthalatta ÖTV teminatı, teminatın çözümü
 • - Hava yakıtlarında teminat uygulaması
 
 • Gün (15 Aralık Pazar)
 • Sabah oturumu: 4 saat (09.00-13.00)
 • (II) Sayılı Listedeki Malların Vergilendirilmesi
 • - Araçların tanımı, özellikleri
 • - Kayıt ve Tescil
 • - Üst yapı tadilatı
 • - Verginin mükellefi, vergiyi doğuran olay
 • - Vergi matrahının hesaplanması, ÖTV oranları
 • - ASBİS sistemi, beyan ve ödeme
 • - Askeri kuruluşlara yapılan teslimler
 • - İstisnalar, indirimli ÖTV uygulamaları
 •        İhracat, ihraç kaydıyla teslim, ihracatta ÖTV iadesi
 •        Diplomatik, uluslararası kuruluşlar
 •        Petrol arama faaliyetinde bulunanlara teslim
 •        Gümrük rejimlerine göre ÖTV uygulaması
 •        Engelliler ile şehit ve gazi yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası
 • - Hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araç yerine alınan araçlarda ÖTV indirimi
 • - Araçların tadilatında ÖTV uygulaması
Öğlenden sonra oturumu: 4 saat (14.00-18.00)
 • (III) Sayılı Listedeki Malların Vergilendirilmesi
 • - Verginin mükellefi, vergiyi doğuran olay
 • - Vergileme ölçüleri, matrah, maktu ve asgari maktu vergi
 • - Beyan dönemi, ödeme
 • - İstisnalar, indirimli ÖTV uygulamaları
 • İhracat, ihraç kaydıyla teslim, ihracatta ÖTV iadesi
 •        Diplomatik, uluslararası kuruluşlar
 •        Gümrük rejimlerine göre ÖTV uygulaması
 • - Bandrol uygulaması
 • - ÖTV Bildirimleri
 • (IV) Sayılı Listedeki Malların Vergilendirilmesi
 • - Verginin mükellefi, vergiyi doğuran olay
 • - Vergi oranları, matrah, asgari maktu vergi
 • - Beyan dönemi, ödeme
 • - İstisnalar, indirimli ÖTV uygulamaları
 •        İhracat, ihraç kaydıyla teslim, ihracatta ÖTV iadesi
 •        Diplomatik, uluslararası kuruluşlar
 •        Gümrük rejimlerine göre ÖTV uygulaması
 •        Kamu kurumlarına bedelsiz teslimler
 •        Güvenlik kuruluşlarına silah teslimi
 • - ÖTV Bildirimleri
Kemal OKTAR, E.GİB ŞB.MÜDÜRÜ,SMMM
 • 1954 yılında doğdu. İlköğretimini Aydın Cumhuriyet İlkokulunda, orta öğretimini Konya Karma Ortaokulunda yaptı. Liseye Bursa Erkek Lisesinde başladı, İstanbul Fenerbahçe Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat ve maliye bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
 • Fakültede aldığı burs nedeniyle 1983 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğünde göreve başladı.
 • Memur ve uzmanlıktan sonra müdürlüğe atandı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinin temel eğitim ve uzmanlık programlarını bitirdi.
 • 1985 tarihinde KDV’nin, 2002 tarihinde de ÖTV’nin yürürlüğe girmesine ilişkin mevzuat çalışmalarına katıldı. Her iki dolaylı verginin uygulamasına ilişkin süreçlerde fiilen görev aldı. Birikimlerini meslek mensuplarıyla paylaşmak en büyük hobisi. Bu amaçla çeşitli dergi ve gazetelerde makalelerinin yanı sıra KDV ve ÖTV konusunda yedişer kitabı bulunmaktadır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki hizmet içi eğitimlerde sürekli görev yaptı. Bunun yanı sıra kamu ya da özel birçok kurum ve kuruluşun KDV ve ÖTV konusunda düzenlediği kurs, panel ve sempozyumlarda görev aldı. Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Kayseri, Muğla SMMM Odalarınca düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katıldı.
 • 2012 yılında devlet memurluğundan emekli oldu. Halen uluslararası bir firmada danışman olarak görev yapmaktadır.
 • Evli ve iki çocuk babası.
 
 • KDV ile ilgili kitapları:
 • KDV Beyannameleri Düzenleme Rehberi, 1995, (Abdullah Tolu ile birlikte) Maliye Postası Dergisi yayını KDV İstisnalar ve İadeler, 1998, (Yenilenen 9. baskı Savaş Yayınları 2009) KDV Tevkifatı Uygulaması, 2006, Ankara SMMMO yayını KDV Oranları ve Açıklamaları, 2007, Maliye ve Hukuk Yayınları 100 Soruda Katma Değer Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları Soru ve Cevaplarla KDV ve ÖTV Uygulaması, 2011, Maliye ve Hukuk Yayınları 60 Sıra No.lu Sirkülerde KDV Uygulamasına İlişkin Açıklamalar, 2011, Ankara SMMMO yayını ÖTV ile ilgili kitapları:
 • Özel Tüketim Vergisi Rehberi, 2002, TÜRMOB Sirküler Rapor kitapları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (I) Sayılı Liste Petrol Ürünleri, 2008, Savaş Yayınları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (II) Sayılı Liste Taşıt Araçları, 2008, Savaş Yayınları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (III) Sayılı Liste Tütün Mamulleri, Alkollü İçkiler, Kolalı Gazoz, 2009, Savaş Yayınları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (IV) Sayılı Liste Diğer Tüketim Malları, 2009, Savaş Yayınları 70 Soruda Özel Tüketim Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları Madeni Yağlar ve Solvent Türevlerinde ÖTV Uygulaması, 2010, TÜRMOB Sirküler Rapor.

14-15 Aralık 2019

750 (Kdv Dahil)

SAAT ÜCRETİ : 750 TL / 16 SAAT = 46,88 TL

Kayıt ve bilgi için : 0232 441 96 33