23 KASIM 2019 CUMARTESİ

Seminer Sunumları


Hedef Kitle

Şirket Ortakları, CEO ve CFO’lar, YMM’ler, SMMM’ler, Finans Danışmanları, Stajyer Meslek Mensupları, Muhasebe Bürosu Çalışanları, Şirketlerin Muhasebe Departmanı Sorumluları ve Çalışanları

Eğitimin Kapsamı

İştirak Kazancı İstisnası

– Emisyon Primi Kazancı İstisnası

– Taşınmazlar Ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri Ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası .

–  Bankalara, Finansal Kiralama Ya Da Finansman Şirketlerine Veya Tmsf’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle Bankalara Tanınan İstisna

– Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası

–  Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna

— Eğitim Tesisleri, Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

– Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması

– Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

-Serbest Bölgeler Kazanç İstisnası

– Arge İndirimi,

-Bağış Ve Yardımlar

-Sponsorluk Harcamaları

-Girişim Sermayesi Fonu

-Nakit Sermaye İndirimi

-Yurtdışı Yerleşiklere Verilen Hizmetler Nedeniyle Tanınan İndirim

Saat – 14:30

İZSMMMO Konferans Salonu

Birol KABACA, YMM

1966 Fethiye doğumlu Birol KABACA, 1984 yılında İzmir Maliye Okulu’ndan, 1988 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

1985 yılında Vergi Dairesinde başlamış, 1991 yılında ise Vergi Denetmenliğine atanmıştır. 2008 yılından itibaren Sun Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyete başlamış ve halen aynı şirkette devam etmektedir.

Vergi Denetmenliği yaptığı sırada mesleğe yeni girenlerin eğitmen kadrosunda, İzmir Maliye Kursunda ve İzmir SMMO’da eğitmen olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ender POLAT, YMM

Lisans Eğitimini 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamış olup,

2000 – 2003yılları arasında Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’ nda Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı, 2003-2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişliği görevlerini yürütmüştür.

 2014 den yılından itibaren kamudaki görevinden ayrılarak Sun Bağımsız Denetim YMM A.Ş.nde ortak ve Yeminli Mali Müşavir olarak özel sektörde hizmet vermeye başlamış, 2017 yılında kendi kurmuş olduğu İzmir Denetim YMM A.Ş.’yle beraber Yeminli Mali Müşavirlik hizmetini vermeye devam etmektedir.

Aynı zamanda İstinye Üniversitesi’nde yürütülen vergi odaklı MBA programında  “Gelir  Üzerinden Alınan Vergiler”, “Revizyon” derslerini Öğretim Görevlisi olarak vermektedir.

Kayıt Formu