16-17-23 Kasım 2019

Toplam 24 Saat


 • 1.Gün (16 Kasım Cumartesi)
 • Sabah oturumu: 4 saat (09.00-13.00)
 • KDV’nin Genel Tanıtımı
 • KDV’de İade Hakkı Tanınan İşlemler
  • Tam İstisnalar
  • İndirimli Orana Tabi İşlemler
  • Kısmi Tevkifat Uygulaması
  • Uluslararası Anlaşmalardan Kaynaklanan İadeler
  • Fazla veya Yersiz Hesaplanan KDV
 • Tam İstisna – Kısmi İstisna – İndirimli İstisna
 • Tam İstisnalar
  • İhracat (mal-hizmet ihracı, bavul ticareti, yolcu beraberi eşya, roaming, yabancı sinemacılar)
  • İhraç Kaydıyla Teslim
  • DİİB Kapsamında Tecil-Terkin
  • Deniz, hava, demiryolu araçları imal, tadil, bakım, onarım
  • Liman ve hava meydanı hizmetleri
  • Altın gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme
  • Teşvik belgeli yatırım malı teslimi
  • Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu, liman, hava meydanı inşası, yenilemesi
  • Ulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan teslimler
  • Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatına araç teslimi
 • 1.Gün (16 Kasım Cumartesi)
 • Öğlenden sonra oturumu: 4 saat (14.00-18.00)
  • Tarım ürünleri lisanslı depo işletmeciliği
  • Kızılay Derneğine yapılan teslimler ile Derneğin teslim ve hizmetleri
  • Gübre ve fenni karma yem teslimi
  • Yabancılara konut ve işyeri teslimi
  • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine yapılan teslim ve hizmetler
  • Kamu kurumlarına bağışlanmak üzere okul, sağlık tesisi, yurt, ibadethane inşası
  • Yabancılara verilen sağlık hizmetleri
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezlerine makine ve teçhizat teslimi
  • Gazete, kitap, dergi teslimi
  .
  • Uluslararası Taşımacılık
  • Sınır kapılarında motorin teslimi
  • Diplomatik teslimler
  • Uluslararası kuruluşlara teslimler
  • Engellilere araç-gereç teslimi
  • Tam istisna kapsamındaki işlemlerde KDV iadesi hesaplaması
 • 2.Gün (17 Kasım Pazar)
 • Sabah oturumu: 4 saat (09.00-13.00)
 • Geçici maddelerde yer alan KDV iadesi tanınan işlemler
  • Yap-işlet-devret projesi kapsamındaki işler
  • Teşvik belgeli büyük yatırımlar
  • TANAP Projesi
  • İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlara ilişkin inşaatlarda indirilemeyen KDV
  • FATİH Projesi kapsamındaki teslimler
  • Sanayi sicil belgeli mükelleflere yeni makine ve teçhizat teslimleri
  • 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmalarına ilişkin istisna
 • İndirimli orana tabi işlemler
  • %1 oranına tabi teslim ve hizmetler
  • %8 oranına tabi işlemler
 • İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesi hesaplaması
 • Kısmi tevkifat uygulanan işlemler
 • Kısmi tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi hesaplaması
 • 2.Gün (17 Kasım Pazar)
 • Öğlenden sonra oturumu: 4 saat (14.00-18.00)
 
 • Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan iadeler
  • BM, NATO, OECD
  • AB Projeleri (IPA I-II Çerçeve Anlaşmaları)
  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (MEP)
  • TürkAkım Projesi
 • Fazla ve Yersiz Hesaplanan KDV’nin İadesi
 • KDV İadelerinde beyan ve iade başvuru işlemleri
 • KDV İadeleri talep süreleri
 • KDV iadelerinde mahsup ve nakit iade sınırları
 • İade taleplerinin yerine getirilmesi
 • Ön Kontrol Raporuna dayalı iadeler
 • Artırımlı Teminat Uygulaması
 • İndirimli Teminat Uygulaması (İTUS)
 • Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)
 • 3.Gün (23 Kasım Cumartesi)
 • Sabah oturumu: 4 saat (09.00-13.00)
 
 • KDV İadelerinin Özel Esaslara Göre Yerine Getirilmesi
 • Özel Esaslara Tabi Mükellefler
 • Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler
 • Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi
 • Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar
 • Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar
 • İşlemlerin Gerçekliğini İspat
 • Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
 • Diğer Tespitler
 • Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler
 • Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar
 • 6736 ve 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu
 • KDV’de Müteselsil Sorumluluk
 • 3.Gün (23 Kasım Cumartesi)
 • Öğleden sonra oturumu: 4 saat (14.00-18.00)
 
 • Genel Değerlendirme
 • Soru- Cevap
Kemal OKTAR, E.GİB ŞB.MÜDÜRÜ,SMMM
 • 1954 yılında doğdu. İlköğretimini Aydın Cumhuriyet İlkokulunda, orta öğretimini Konya Karma Ortaokulunda yaptı. Liseye Bursa Erkek Lisesinde başladı, İstanbul Fenerbahçe Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat ve maliye bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
 • Fakültede aldığı burs nedeniyle 1983 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğünde göreve başladı.
 • Memur ve uzmanlıktan sonra müdürlüğe atandı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinin temel eğitim ve uzmanlık programlarını bitirdi.
 • 1985 tarihinde KDV’nin, 2002 tarihinde de ÖTV’nin yürürlüğe girmesine ilişkin mevzuat çalışmalarına katıldı. Her iki dolaylı verginin uygulamasına ilişkin süreçlerde fiilen görev aldı. Birikimlerini meslek mensuplarıyla paylaşmak en büyük hobisi. Bu amaçla çeşitli dergi ve gazetelerde makalelerinin yanı sıra KDV ve ÖTV konusunda yedişer kitabı bulunmaktadır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki hizmet içi eğitimlerde sürekli görev yaptı. Bunun yanı sıra kamu ya da özel birçok kurum ve kuruluşun KDV ve ÖTV konusunda düzenlediği kurs, panel ve sempozyumlarda görev aldı. Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Kayseri, Muğla SMMM Odalarınca düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katıldı.
 • 2012 yılında devlet memurluğundan emekli oldu. Halen uluslararası bir firmada danışman olarak görev yapmaktadır.
 • Evli ve iki çocuk babası.
 
 • KDV ile ilgili kitapları:
 • KDV Beyannameleri Düzenleme Rehberi, 1995, (Abdullah Tolu ile birlikte) Maliye Postası Dergisi yayını KDV İstisnalar ve İadeler, 1998, (Yenilenen 9. baskı Savaş Yayınları 2009) KDV Tevkifatı Uygulaması, 2006, Ankara SMMMO yayını KDV Oranları ve Açıklamaları, 2007, Maliye ve Hukuk Yayınları 100 Soruda Katma Değer Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları Soru ve Cevaplarla KDV ve ÖTV Uygulaması, 2011, Maliye ve Hukuk Yayınları 60 Sıra No.lu Sirkülerde KDV Uygulamasına İlişkin Açıklamalar, 2011, Ankara SMMMO yayını ÖTV ile ilgili kitapları:
 • Özel Tüketim Vergisi Rehberi, 2002, TÜRMOB Sirküler Rapor kitapları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (I) Sayılı Liste Petrol Ürünleri, 2008, Savaş Yayınları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (II) Sayılı Liste Taşıt Araçları, 2008, Savaş Yayınları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (III) Sayılı Liste Tütün Mamulleri, Alkollü İçkiler, Kolalı Gazoz, 2009, Savaş Yayınları ÖTV Yorum ve Açıklamaları (IV) Sayılı Liste Diğer Tüketim Malları, 2009, Savaş Yayınları 70 Soruda Özel Tüketim Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları Madeni Yağlar ve Solvent Türevlerinde ÖTV Uygulaması, 2010, TÜRMOB Sirküler Rapor.

16-17-23 Kasım 2019

750 (Kdv Dahil)

SAAT ÜCRETİ : 750 TL / 24 SAAT = 31,25 TL

Kayıt ve bilgi için : 0232 441 96 33