…NİSAN 2020

Hedef Kitle

Şirket Ortakları, CEO ve CFO’lar, YMM’ler, SMMM’ler, Finans Danışmanları, Stajyer Meslek Mensupları, Muhasebe Bürosu Çalışanları, Şirketlerin Muhasebe Departmanı Sorumluları ve Çalışanları

Eğitimin Kapsamı

İş Kanunu ve Sgk Kanunu Özellikli Durumlar

Eğitimden Beklenen

Saat :

İZSMMMO Konferans Salonu

Özkan BİLGİLİ, E.Sigorta Müfettişi

Yener GÜVEN, Baş İş Müfettişi


Kayıt Formu