02 KASIM 2019

Seminer Videosu

Seminer Sunumu

Seminer Sunumu İndir

Hedef Kitle

Şirket Ortakları, CEO ve CFO’lar, YMM’ler, SMMM’ler, Finans Danışmanları, Stajyer Meslek Mensupları, Muhasebe Bürosu Çalışanları, Şirketlerin Muhasebe Departmanı Sorumluları ve Çalışanları

Eğitimin Kapsamı

– İnşaat sektöründe son durum nedir? Satışlar ne düzeyde?

– Sektörün sorunları ve çözüm önerileri neler?

– İnşaat sektörüne son yıllarda hangi teşvikler sağlandı?

– Özel inşaat işleri nasıl vergilendiriliyor?

– Taşınmaz satışlarında vergilendirme nasıl yapılıyor? İnce noktalar neler?

– Taşınmaz satışlarında değer artış kazancı – ticari kazanç ayrımı ve sonuçları

– Maliye, kaç taşınmaz satışı yapılırsa ticari faaliyet kabul ediyor? Buradaki ölçü ne?

– Kendi arsası üzerine inşaat yapanların vergisel sorumluluğu var mı? Varsa bunlar neler yapacak?

– özel inşaatların vergilendirilmesinde ölçü alınan şahsi ihtiyaç sınırı nedir?

– Kat karşılığı inşaat işlerinde vergilendirme usulü değişti mi? Bu konuda yapılan yasal değişiklikler neler?

– Arsa tesliminden arsa payı teslimine geçiş ne anlama geliyor?

– Kat karşılığı inşaat işlerinde artık maliyet bedeli üzerinden mi fatura kesilecek? Fatura kesilmesi zorunlu mu? Önceden fatura kesilmesin diye görüşler vardı, şimdi bunların hepsini çöpe mi atmak gerekiyor?

– Kat karşılığı inşaat işleri ile ilgili olarak verilen yargı kararları tarih mi oldu? Bunların bir geçerliliği var mı?

– Kat karşılığı inşaat işlerinde faturalaşma eş zamanlı ve karşılıklı olarak mı yapılacak? Ne zaman yapılacak?

– Arsa sahibinin gerçek kişi olduğu durumlarda karşılıklı faturalaşma nasıl yapılacak? Arsa payı alımı için düzenlenecek gider pusulasında vergi tevkifatı yapılacak mı?

– Müteahhide düşen dairelerin tapuda arsa sahibi tarafından devredildiği durumlarda arsa sahipleri mi müteahhitler mi vergilendirilecek?

– Arsa sahipleri adına yapılan giderler müteahhitler tarafından kayıtlara alınabilecek mi?

– Şirket aktifine kayıtlı arsaların kat karşılığı verilmesinde kurumlar vergisi ve KDV istisnası uygulanacak mı?

– Hasılat paylaşımı usulü nedir? Bu usulün vergilendirilmesi nasıl yapılıyor?

– Şirket arsasının hasılat paylaşımı usulüyle verilmesi halinde kurumlar vergisi ve KDV istisnası var mı?

– Vergilendirmede Kat karşılığı mı yoksa hasılat paylaşımı mı daha avantajlı?

– Kat irtifaklı satışlarda fatura ne zaman düzenlenecek?

– Özel inşaatlarda damga vergisi uygulamaları neler?

– Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı usulüyle yapılan inşaat işlerinde taşeron ve alt taşeron sözleşmelerinde sıfır damga vergisi uygulaması var mı? Sıfır oranlı damga vergisinden yararlanılabilmesi için taşeron sözleşmelerinin de resmi şekilde mi yapılması gerekir?

– Büyükşehirlerdeki konut teslimlerinde KDV oranı neye göre belirleniyor?

– Kontların net alan hesabına ilişkin açılan davada son durum ne? Dava sonuçlandı mı? Sonuçlandı ise neler kesin olarak karara bağlandı? Balkon, garaj, kömürlük, kış bahçesi, kat bahçesi net alana dahil edilecek mi?

– Ofis, Büro olarak ruhsatlandırılan yerleri konut olarak satıp KDV iadesi almak mümkün mü*

– Yabancılara ve gurbetçilere yapılan konut ve iş yeri satışlarında KDV istisnası var mı?

– Taşınmaz satışlarında özel matrah uygulaması nedir?

– Yap İşler Devret modeliyle yapılan inşaatlarda vergilendirme usulü değişti, farkındamısınız? Dikkat etmezseniz ciddi vergi tarhiyatları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

– İnşaat işlerinde vergisel konularda özellik taşıyan durumlar                              

– Konut teslimlerinde KDV iadesi ve özellik gösteren haller,

– KDV iadesinde yaşanan sorunların kökten çözümü mümkün mü?

– KDV iadelerine Sayıştay sorgusu ve engeli

– Tapu harcı uygulamaları

Saat : 14:30 – 18:30

İZSMMMO Konferans Salonu

Abdullah TOLU, YMM

Hakkında; 1968 Çiçekdağı/Kırşehir doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Ankara’da ikamet etmektedir. 1992 Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Lisans, 1995 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Yüksek Lisans Mezunudur. İngilizce bilmektedir.
1987 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Memur olarak başladığı kariyerinde, 1996 – 2001 yılları arasında Ankara’da Vergi Denetmeni, 2001 – 2010 yılları arasında Rekabet Kurumunda Müdür, 2010 – 2013 yılları arasında Rekabet Kurumunda Daire Başkanı ve 2013 – 2015 yılları arasında Rekabet Kurumunda Danışman olarak çalışmıştır. 2015 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Çalışmaları; Kariyerinde, Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi konusunda Ticaret Odalarında çok sayıda seminer ve eğitim programlarında, YMM ve SMMM Odalarının çok sayıda seminer ve eğitim programlarında, KOSGEB’in il düzeyinde gerçekleştirdiği vergi eğitim çalışmalarında yer almıştır. KDV’de İhracat istisnası Uygulaması (2 Baskı), Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1996 – 1997 ve KDV’de İndirim Uygulaması (Föy Volant), Maliye Postası Yayınları, 1993 kitapları, Mesleki Dergilerde Yayınlanmış 1.500’ün Üzerinde Makale çalışmaları ve muhtelif gazetelerde yayınlanmış yazı ve haberleri bulunmaktadır.