07 ARALIK 2019 – Cumartesi

Seminer Videosu

Seminer Sunumu

Hedef Kitle

Şirket Ortakları, CEO ve CFO’lar, YMM’ler, SMMM’ler, Finans Danışmanları, Stajyer Meslek Mensupları, Muhasebe Bürosu Çalışanları, Şirketlerin Muhasebe Departmanı Sorumluları ve Çalışanları

Eğitimin Kapsamı

A. Sonradan Kontrol Süreci (Gümrük Denetimleri)
•       Sonradan Kontrol Nedir?•       Sonradan Kontrole Alınacak Şirketler Nasıl Belirleniyor?•       Sonradan Kontrole Alındığınızı Nasıl Anlarsınız?•       Sonradan Kontrol Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?•       Sonradan Kontrol Kapsamındaki Yükümlülükleriniz Nelerdir?•       Sonradan Kontrolde Denetlenen Gümrük İşlemleri Nelerdir?•       Sonradan Kontrol Denetimi Nasıl Sonlanır?
B. Sonradan Kontrolde Sıkça Karşılaşılan Hatalar
1. Kıymetle İlgili Olarak Yapılan Hatalar
•       Yanlış Kıymet Beyanı•       Royalti Ödemelerine İlişkin Hatalar•       Teslim Şekillerine İlişkin Hatalar•       Debit Note Ödemeleri•       2 No.lu KDV Beyannameleri İle Beyan Edilen Kıymet Unsurları•       Hızlı Kargo Kapsamında Yapılan İthalatlar
2.Tarifeye İlişkin Hatalar
3.Menşe Hataları
4.Katma Değer Vergisine İlişkin Hatalar
5.Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hatalar

Eğitimden Beklenen

Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından yapılan gümrük incelemeleri hakkında bilgilendirmede bulunulması ve gümrük denetimlerinde sıkça karşılaşılan hatalara yer verilerek, meslek mensuplarının gümrük denetimleri hakkında farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.  

Saat – 14:30

İZSMMMO Konferans Salonu

Hakan UÇAK, E.Gümrük Müfettişi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde yükseköğrenimine başladı. 1999- 2000 Eğitim döneminde İktisat Bölümü’ne yatay geçiş yaparak 2002 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Uluslararası İktisat Bölümü’nde 2002 yılında yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Maliye Bakanlığı tarafından açılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak 2004 yılında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Gümrük Teftiş Kurulu’nun açmış olduğu Gümrük Müfettiş Yardımcılığı sınavından başarılı olarak 2005 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak atanmış, 2009 yılında yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarı göstererek Gümrük Müfettişliğine atandı. 2012 yılında kamudaki kariyerine son vererek, KPMG’de Gümrük ve Ticaret Müdürü olarak görev yapmaya başladı. 2016 yılında Gümrük ve Ticaret Bölümünde Direktör olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir. 2018 – 2019 eğitim yılından itibaren Nişantaşı Üniversitesi – İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Gümrük Mevzuatında Kıymet ve Uygulamalar, 100 Soruda Gümrük, 50 Soruda Dahilde İşleme Rejimi, Gümrüğe Terk Konular ve Sevgili Gümrük isimli kitapların yazarıdır. Birçok dergide bilimsel ve mesleki makaleleri yayımlanmıştır.

Kayıt Formu