18 ŞUBAT 2020

Toplam 24 Saat


AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanununda ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan;
 • - Ar-Ge İndirimi
 • - Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
 • - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • - Damga Vergisi İstisnası
 • - Gümrük Vergisi İstisnası
 • - Tübitak Mali Rapor Denetime ve YMM Raporu Hazırlama
 • - Kurumlar Vergisi İstinası
 • - Katma Değer Vergisi İstisnası
 • - Uygulamalı Örnekler
 • - Mevzuatı
 • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • 5746 Sayılı Kanun 4 Nolu Genel Tebliği
 • 5746 Sayılı Kanun 5 Nolu Genel Tebliği
 • 5746 Sayılı Kanun 6 Nolu Genel Tebliği
 • Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Yönetmelik
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)
Meslek mensupları, muhasebe ofisi çalışanları, şirketlerin muhasebe ve ar-ge bölümlerinde çalışanları,
Eğitim ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki indirim, istisna ve teşvikler mevzuat açıklamaları ile birlikte uygulamaya yönelik örneklerle ele alınacaktır.
 • erbil@pkfizmir.com
 •  erbilcevik@hotmail.com
 • Deneyim
 •  Erbil ÇEVİK mesleğe 1995 yılında Manisa’ da SMMM stajyeri olarak SMMM ofisinde başlamıştır. 2000 yılında kendi adına Manisa’ da SMMM bürosu açmıştır. 2009 yılında itibaren Sun Bağımsız Denetim (PKF İzmir)’ de denetçi olarak görev yapmaktadır. Muhasebe ve Denetim alanında 25 yıllık tecrübeye sahiptir.
 •  Erbil Çevik çok uluslu / ulusal üretim ve hizmet firmalarının bağımsız denetim ve tam tasdik denetimlerinde, ar-ge ve tasarım merkezleri ile Teydeb ar-ge proje harcamaları mali denetimleri, danışmanlık ile şirket birleşmeleri ve bölünmeleri projelerinde görev almıştır.
 •  Şirket içi - dışı vergi, denetim, ar-ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesinin mali açıdan değerlendirilmesi eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır.
 •  Eğitim, Lisans & Sertifikalar
 •  Lisans : Anadolu Üniversitesi Kütahya İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
 •  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM),
 •  KGK Bağımsız Denetçi Ruhsatı,
 •  SPK Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.

18 ŞUBAT 2020

600 TL (Kdv Dahil)

SAAT ÜCRETİ :600 TL / 24 SAAT = 25 TL

Kayıt ve bilgi için : 0232 441 96 33