01 ŞUBAT 2020 CUMARTESİSeminer Videosu

Hedef Kitle

Şirket Ortakları, CEO ve CFO’lar, YMM’ler, SMMM’ler, Finans Danışmanları, Stajyer Meslek Mensupları, Muhasebe Bürosu Çalışanları, Şirketlerin Muhasebe Departmanı Sorumluları ve Çalışanları

Eğitimin Kapsamı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,

-Amacı

-Kimleri kapsar

-Hangi faaliyetleri kapsar

– Ar-Ge ve Tasarım İndirimi

– Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

– Damga Vergisi İstisnası

– Gümrük Vergisi İstisnası

-Teknogirişim Sermayesi Desteği

-Siparişe Dayalı Olarak Yürüttükleri Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Destekler

– Temel Bilimler Alanlarında En Az Lisans Derecesine Sahip Ar-Ge Personeli Destekler

ile

– Teydeb Mali Rapor Denetimi

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun,

•Gelir (Ticari, Zirai ve Meslek Kazanç Sahipleri) ve Kurumlar Vergisi İstisnası

•KDV İstinası

•Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

•Ücretlerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

•Harç ve Damga Vergisi İstisnası

•Teknoparklarda Gümrük ve Damga Vergisi ile Fon ve Harç İstisnası

•Teknopark İşletmelerine Sermaye Desteğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirim Teşviki

Saat -15:00

İZSMMMO Konferans Salonu

Murat GÜLBAĞ, YMM

Murat GÜLBAĞ

YMM-Bağımsız Denetçi

muratgulbag@pkfizmir.com

muratgulbag@gmail.com

Deneyim

1974 doğumlu olup, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2016/Ocak ayında Maliye Bakanlığındaki görevinden ayrılarakSunSun Bağımsız Denetim YMM A.Ş. bünyesinde YMM olarak çalışmaya başlamıştır.

Maliye Bakanlığında çalıştığı süreçte yeterlilik sınavına girecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının eğitimde görev almıştır. 

Eğitim, Lisans & Sertifikalar

Lisans : Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Yeminli Mali Müşavir (YMM),

KGK Bağımsız Denetçi Ruhsatı,

SPK Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.

Erbil ÇEVİK, SMMM

Erbil ÇEVİK

Bağımsız Denetçi-SMMM

erbil@pkfizmir.com

erbilcevik@hotmail.com

Deneyim

Erbil ÇEVİK mesleğe 1995 yılında Manisa’ da SMMM stajyeri olarak SMMM ofisinde başlamıştır. 2000 yılında kendi adına Manisa’ da SMMM bürosu açmıştır. 2009 yılında itibaren Sun Bağımsız Denetim (PKF İzmir)’ de denetçi olarak görev yapmaktadır. Muhasebe ve Denetim alanında 25 yıllık tecrübeye sahiptir.

Erbil Çevik çok uluslu / ulusal üretim ve hizmet firmalarının bağımsız denetim ve tam tasdik denetimlerinde, ar-ge ve tasarım merkezleri ile Teydeb ar-ge proje harcamaları mali denetimleri, danışmanlık ile şirket birleşmeleri ve bölünmeleri projelerinde görev almıştır.

Şirket içi – dışı vergi, denetim, ar-ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesinin mali açıdan değerlendirilmesi eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır. Ayrıca İzmir SMMM Odası Uzmanlık kurslarında eğitmen olarak görev almıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikalar

Lisans : Anadolu Üniversitesi Kütahya İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM),

KGK Bağımsız Denetçi Ruhsatı,

SPK Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.


Kayıt Formu