Arşiv Kasım 28, 2019

Mizan Kontrolü Ve Dönem Sonu İşlemlerinde Özellikli Durumlar – 3. Program

22 ŞUBAT 2020

Toplam 24 Saat

YOĞUN TALEP ÜZERİNE 2.PROGRAM


 • Bilançodan kar zarar hesaplamak
 • Defter-i Kebir ile denetim
 • Tüm hesap planı üzerinden hesaplar bazında kontrol edilecek hususlar
 • Mizan kontrolüne yönelik analizler
 • Dönem sonunda yapılması gerekenler
 • Örnek amortisman hesaplamaları
 • VUK da yer alan değerleme usulleri
 • Transfer fiyatlamasına yönelik ince noktalar
 • Nakit sermaye teşviki
 • Örtülü sermaye uygulamaları
Meslek mensupları, muhasebe ofisi çalışanları, şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanları
Eğitim ile işletmelerde yapılacak dönem sonu işlemleri, mizan üzerinden yapılacak kontroller ve kontrol metotları ile bu hususların vergi mevzuatındaki yeri ele alınacaktır. Yapılacak kontrollere ilişkin uygulamaya yönelik örnekler çözülecektir.

22 ŞUBAT 2020

500 TL (Kdv Dahil)

SAAT ÜCRETİ :500 TL / 24 SAAT = 20,83 TL

Kayıt ve bilgi için : 0232 441 96 33


Mizan Kontrolü Ve Dönem Sonu İşlemlerinde Özellikli Durumlar – 3. Program

22 ŞUBAT 2020

Toplam 24 Saat

YOĞUN TALEP ÜZERİNE 2.PROGRAM


 • Bilançodan kar zarar hesaplamak
 • Defter-i Kebir ile denetim
 • Tüm hesap planı üzerinden hesaplar bazında kontrol edilecek hususlar
 • Mizan kontrolüne yönelik analizler
 • Dönem sonunda yapılması gerekenler
 • Örnek amortisman hesaplamaları
 • VUK da yer alan değerleme usulleri
 • Transfer fiyatlamasına yönelik ince noktalar
 • Nakit sermaye teşviki
 • Örtülü sermaye uygulamaları
Meslek mensupları, muhasebe ofisi çalışanları, şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanları
Eğitim ile işletmelerde yapılacak dönem sonu işlemleri, mizan üzerinden yapılacak kontroller ve kontrol metotları ile bu hususların vergi mevzuatındaki yeri ele alınacaktır. Yapılacak kontrollere ilişkin uygulamaya yönelik örnekler çözülecektir.
Deneyim
 • Fatih Salih ÖZPERÇİN mesleğe 1997 yılında İstanbul’ da denetçi yardımcısı olarak başlamıştır.2000 yılında Sun Bağımsız Denetim (PKF İzmir)’ de denetçi olarak devam ederken, 2008-2010 yılları arasında 2 si halka açık 7 şirketten oluşan Batıçim şirketler topluluğunda Mali İşler Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2010 yılından itibaren yine Sun Bağımsız Denetim (PKF İzmir)’ de Baş Denetçi olarak görev yapmaktadır. Denetim ve Mali işler Departmanı yöneticiliğinde 22 yıllık tecrübeye sahiptir.
 • Fatih Salih ÖZPERÇİN çok uluslu / ulusal üretim ve hizmet firmalarının bağımsız denetim ve tam tasdik denetimlerinde, danışmanlık, planlama, yeniden yapılandırmaları ile şirket birleşmeleri ve bölünmeleri projelerinde görev almıştır.
 • Çimento, makine imalatı, ilaç, inşaat ve tarım sektörleri denetiminde uzmanlığı mevcuttur.
 • Ulusal bazda yayınlanmış makaleleri mevcuttur.
 • Şirket içi - dışı vergi, denetim ve Türkiye Muhasebe Standartları eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır.
 • Eğitim, Lisans & Sertifikalar
 • Lisans : Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM),
 • KGK Bağımsız Denetçi Ruhsatı,
 • SPK Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.

22 ŞUBAT 2020

500 TL (Kdv Dahil)

SAAT ÜCRETİ :500 TL / 24 SAAT = 20,83 TL

Kayıt ve bilgi için : 0232 441 96 33


Kdv-Ötv-Tevkifat Semineri

1- KDV’de Güncel Tevkifatlı İşlemler

2- KDV ve ÖTV Uygulamalarında Taşıtların Vergilendirilmesi ve İndirimi

Seminer Videosu

Seminer Sunumu

Seminer Sunumu İndir.

26 EKİM 2019 – CUMARTESİ

Saat : 14:30 – 18:30

Eğitimden Beklenen

KDV mükellefi olan ve olmayan kişi ve kuruluşlar açısından hangi mal veya hizmet alımlarında ya da ithalatında KDV tevkifatı uygulanacağı, tevkifat kapsamına giren ve girmeyen işlemlerin ayrımı ve kısmi tevkifat uygulayan satıcıların yüklendiği vergileri indirim konusu yapamaması halinde nasıl iade alacakları anlatılacaktır. Ayrıca özellikle binek otomobili – ticari araç tanımından kaynaklanan sorunlar, gerek sıfır, gerekse ikinci el araç ticareti yapanların satışlarında ÖTV matrahının ve oranının tespiti, KDV hesaplaması ve indirim yapılmasına ilişkin hususlara değinilecektir. Engelliler ile gazi ve şehit yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası ile hurdaya ayrılan araç karşılığı yeni araç alımında ÖTV indirimi de ele alınacak konular arasındadır.

Daha fazlasını oku

Mizan Denetimi Semineri

28 Eylül 2019

Seminerimizde Tek Düzen Hesap Planında bulunan 100-591 (Bilanço hesapları) grubun 1. Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları Kapsamında kayıt süreçleri, Vergi denetimi boyutu ile ilgili hesapların denetimi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması süreçleri ele alınacaktır.

Daha fazlasını oku

Staj Dilekçeleri